Today's Evil Beet Gossip
Janie Liszewski

Not That Anyone Cares

But Eddie Van Halen is engaged. Eddie Van Halen is engaged to his girlfriend/manager Janie Liszewski, PEOPLE has learned. Van Halen, 53, proposed to Liszewski, 38, on Aug. 4 while they were...